Beroepen in de social-profitsector

Kan jij mensen verzorgen zodat ze zich goed voelen?

Je helpt zieken, kinderen, personen met een handicap of ouderen tijdens de verzorging. Je biedt hen hulp aan bij verschillende dagelijkse activiteiten die deze personen zelf niet of moeilijk kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld aankleden, koken, wassen, boodschappen doen, … Je kent de symptomen van...

Wil jij de medische zorg van patiënten opnemen?

Om mensen te verplegen, moet je handig zijn, want niet alle taken zijn even gemakkelijk. Zo kan je onder andere een infuus verwisselen, wonden verzorgen, medicatie klaarzetten en de bloeddruk nemen. Je luistert naar de problemen van de patiënten en stelt hen gerust. Je verpleegt patiënten op...

Help jij graag mensen thuis bij het huishouden?

Je helpt met poetsen en het huishouden bij mensen die zorg en hulp nodig hebben. Je werkt volgens de instructies van de klant. Je doet dit met persoonlijke aandacht voor de klant en met veel respect voor de stijl en gewoonten. Je helpt bijvoorbeeld met het poetsen van de woonruimten, opruimen,...

Zorg jij graag voor kinderen? En speel je graag met hen?

Je werkt met baby's en peuters tot 2,5 jaar. Je kan ook werken met schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Je zorgt ervoor dat de kinderen zich goed voelen in de opvang. Je organiseert activiteiten voor de kinderen: je vertelt een verhaal, zingt liedjes, speelt spelletjes of knutselt. Elk...

Zorg jij graag voor kinderen of volwassenen met een handicap?

Als opvoeder in de gehandicaptenzorg begeleid je kinderen en volwassenen met een handicap. Deze mensen kunnen een fysieke of mentale handicap hebben of psychische problemen,... Je organiseert hun dagelijks leven en probeert ervoor te zorgen dat ze zo veel mogelijk zaken zelfstandig kunnen doen....

Zorg jij graag voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben?

Als opvoeder in de bijzondere jeugdzorg begeleid je kinderen en jongeren die thuis in een moeilijke situatie zitten of die een misdrijf hebben gepleegd. Je organiseert hun dagelijks leven en probeert ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk zaken zelfstandig leren doen. De kinderen kunnen thuis...

Hou jij van de drukte van een grootkeuken?

Je helpt de kok bij het voorbereiden van de maaltijden, het samenstellen van de gerechten/schotels, het opruimen en onderhouden van de keuken en het materiaal. Ook controleer je de voorraad en het verbruik en rapporteer je erover. Je volgt de regels voor hygiëne en voedselveiligheid.

Wil jij mensen die moeilijk aan het werk geraken helpen bij het leren van een job?

Je leidt een ploeg van medewerkers die omwille van verschillende redenen (nog) niet in een gewoon bedrijf kunnen werken. Dit zijn mensen met een arbeidshandicap, langdurig werklozen, … Je begeleidt hen bij het uitoefenen van hun taken, het aanleren van de juiste arbeidsattitudes (zoals op tijd...

Zorg jij graag voor een samenleving waar iedereen een plaats vindt?

Je kan in veel soorten van socioculturele organisaties werken met veel verschillende doelgroepen. Je probeert altijd individuen of groepen te versterken. Je takenpakket is heel gevarieerd en afhankelijk van de organisatie of projecten waar je voor werkt. Soms werk je rond een bepaald thema (vb....

Kan jij een patiënt met pijn helpen een moeilijk onderzoek te ondergaan?

Je werkt onder de leiding van een radioloog. Je assisteert hem of haar of voert bepaalde onderzoeken zelf uit. Het is vooral een technisch beroep: je werkt met ingewikkelde machines en moet er voor zorgen dat je de nieuwste technieken kent. Maar je werkt ook en vooral met mensen: je informeert...

Vind jij facturen invoeren ontspannend?

Je taken kunnen verschillen van organisatie tot organisatie. Je houdt alle informatie van de organisatie bij over aankoop en verkoop van producten en diensten. Je zorgt ervoor dat de belastingen betaald worden, dat lonen en andere bedrijfskosten gestort worden. In een ziekenhuis maak je...

Zorg jij er graag voor dat de PC’s van je collega’s goed werken?

Je taken kunnen verschillen van organisatie tot organisatie. Je zorgt voor de dagelijkse PC-ondersteuning, het onderhoud van het netwerk en het serverpark. Een belangrijk deel van je dagtaak bestaat uit ondersteuning (opvolging, onderhoud, opzet, configuratie) bieden en de werking van de...

Hou jij op kantoor graag alle dossiers netjes op orde?

Je taken kunnen verschillen van organisatie tot organisatie. Vaak ben je de eerste persoon in de organisatie met wie mensen contact hebben. Je zorgt voor de post, het onthaal en de telefonische contacten in de organisatie. Je zorgt soms voor de opmaak van teksten en documenten. Je voert allerlei gegevens in op de computer, zoals informatie van leden, adresbestanden,….