Over Ieder Talent Telt

Mensen met een migratieachtergrond, nieuwkomers en vluchtelingen op weg zetten richting de social-profitsector, is de opzet van het ESF-project “Ieder talent telt (in de social profit)”. 

De social-profitsector groeit, daarnaast merken we steeds meer diversiteit in het cliënteel.  Dit weerspiegelt zich slechts beperkt in het personeelsbestand van de social profit. De sector is op zoek naar divers talent. Met het ESF-project “Ieder talent telt (in de social profit)” willen we mensen met een migratieachtergrond warm maken voor de social profit en hen, via werkervaring, op weg zetten naar een traject richting tewerkstelling in de sector. 

Hoe we dat doen? 

  • We ontwikkelden deze website met een visuele talententest en beroepenfiches (Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch & Russisch) om Multicultureel Talent aan te sporen om te kiezen voor een beroep in de social profit. 
  • Samen met het Minderhedenforum, Agentschap Integratie en Inburgering en andere lokale partners motiveren we multicultureel talent om voor de social profit te kiezen door hen op een laagdrempelig manier te benaderen en hen uit te nodigen voor een social-profitsalon.
  • We organiseren regionale social-profitsalons: op deze events brengen we mensen met een migratieachtergrond in contact met diversiteitsgezinde werkgevers, opleidingsinstanties, VDAB, Agentschap Integratie en Inburgering.
  • De Vlaamse zorgambassadeur biedt inleefmomenten aan via www.ikgaervoor.be.
  • We volgen het multicultureel talent op na het inleefmoment, voorzien sollicitatieondersteuning en een warme overdracht naar VDAB, opleidingsinstanties en andere arbeidsbemiddelaars.  
  • We voorzien extra ondersteuning via door buddy's in samenwerking met Mentor2work van het Minderhedenforum
  • Met Verso en het Vlaams Welzijnsverbond sensibiliseren en informeren we werkgevers om werkervaring aan te bieden en ontwikkelen we verschillende ondersteunende tools. Daarnaast bieden we gratis workshop aan voor werkgevers over het aanwerven van mensen met migratieachtergrond.

Meer weten? Samenwerken?

Contacteer ons!

Partners

Dit project is mogelijk dankzij de ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

"Ieder talent telt in de social profit" wordt uitgevoerd door VIVO vzw in samenwerking met vele partners: