Financiële ondersteuning voor werkgevers

"Door Amjad kregen wij als collega's meer inzicht in het werken met gezinnen met een andere culturele achtergrond." - Jeugddorp vzw

Ieder talent telt, zéker in social-profitorganisaties.

Ben je een werkgever in de social profit en kies je voor multicultureel talent? Dan krijg je een sterk team. Want door diversiteit in je team, kom je tot verschillende invalshoeken en inzichten. Diversiteit bevordert de creativiteit en het probleem oplossend denken.

Maar je neemt ook een maatschappelijk engagement op. Want je geeft mensen een kans en je werkt aan een duurzame samenleving. Iets wat alle social-profitorganisaties zouden moeten nastreven.

Financiële ondersteuning voor werkgevers

Het sociaal fonds VOHI en het sociaal fonds 331 ondersteunen werkgevers die werkzoekenden met een migratieachtergrond de kans geven de sector te leren kennen via werkplekleren. 

Bij volgende vormen van werkplekleren betaalt het sociaal fonds een mentorpremie en/of je werkgeverskost terug:

Formule Mentorpremie Terugbetaling werkgeverskost
Beroepsverkennende stage X  
Werkervaringsstage X  
Individuele beroepsopleiding (IBO) X X
Beroepsinlevingsstage (BIS) X X

Meer info over de verschillende formules vind je hier.

Voorwaarden

- Je organisatie behoort tot PC 319.01 of tot PC 331

- De werkervaring betreft één van de volgende beroepen:    

 • Groot-keukenmedewerker
 • Administratief medewerker
 • Boekhouder   
 • ICT-medewerker    
 • Opvoeder bijzondere jeugdzorg    
 • Opvoeder gehandicaptenzorg
 • Sociocultureel werker (maatschappelijk werker)
 • Huishoudhulp
 • Zorgkundige
 • Verpleegkundige
 • Kinderbegeleider

- De werkzoekende heeft een migratieachtergrond: "Personen met een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van een land van buiten de EU15-landen of een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van een land buiten de EU15-landen heeft”

- Een mentor, die aan onze voorwaarden beantwoordt, ondersteunt de werkzoekende

- De loon- en arbeidsvoorwaarden van PC 319.01 of PC 331 worden gerespecteerd

- Bij het opmaken van een overeenkomst hou je rekening met het diploma, studieniveau en de ervaring van de werkzoekende 

MENTORPREMIE

Wat is een mentor?

De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de werkzoekende op de werkplek. De mentor zorgt voor een goed verloop van het leerproces en volgt de competentieverwerving van de werkzoekende op. De mentor kan collega’s inschakelen in het leerproces. Het is dan ook belangrijk dat het volledige team achter het werkplekleren staat.

Info over het aanbod van VIVO en het sociaal fonds voor mentoren vind je op:

Meer weten over het mentorschap en onze criteria? Klik hier.

Hoeveel bedraagt onze mentorpremie?

We betalen 250€ per werkzoekende per voltijdse werkplekleren-maand. We berekenen de premie à rato het aantal dagen dat de persoon per maand aanwezig was op de werkvloer.
De premie wordt uitbetaald na ontvangst van een ingevuld evaluatieformulier.

Hoe aanvragen?

Vraag de mentorpremie aan via het aanvraagformulier.
We betalen deze terug na ontvangst van het uitbetalingsformulier en het evaluatieformulier.
 

TERUGBETALING WERKGEVERSKOST BIJ IBO EN BIS

1. Terugbetaling forfaitaire kostprijs bij Individuele beroepsopleiding (IBO)

Wat is een individuele beroepsopleiding (IBO)

Je leidt met de hulp van VDAB een werkzoekende op in je organisatie gedurende maximum 26 weken. Je stelt hiervoor een opleidingsplan op en leert hem de competenties die nodig zijn om de job goed uit te oefenen. Tijdens de IBO betaal je geen loon of RSZ, enkel een stagevergoeding forfaitaire kostprijs. Na de IBO werf je de werkzoekende aan met een contract van onbepaalde duur. In bepaalde gevallen kan je de werkzoekende ook met een contract van bepaalde duur aanwerven.

Terugbetaling forfaitaire kostprijs

In het kader van een IBO betaal je vanaf 1 september 2018 een all-in kostprijs aan de VDAB. Deze maandelijkse forfaitaire kostprijs is onafhankelijk van aan- of afwezigheden gedurende de hele looptijd. Je betaalt geen dossierkosten, verplaatsingskosten of kosten eigen aan de werkgever. De kostprijs is afhankelijk van het toekomstige loon. Het sociaal fonds VOHI of het sociaal fonds 331 betaalt deze terug indien je aan de voorwaarden voldoet.

Meer weten over IBO? Klik hier

Hoe aanvragen?

Start een werkzoekende met een migratieachtergrond met een IBO? Mail ons dan het startformulier IBO.
Vraag je terugbetaling binnen de maand na afloop van de IBO aan met dit formulier.

2. Terugbetaling stagevergoeding bij Beroepsinlevingsstage (BIS)

Wat is een beroepsinlevingsstage (BIS)

Een BIS verschaft een wettelijk kader om een werkzoekende op vrijwillige basis stage te laten lopen in een organisatie. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Terugbetaling minimumvergoeding

In het kader van een BIS betaal je als werkgever een minimumvergoeding (minimaal de helft van het gewaarborgd minimum maandinkomen = €781,29) aan de werkzoekende. Omdat het om een minimumvergoeding gaat, mag de werkgever een hoger bedrag betalen. Het sociaal fonds VOHI of het sociaal fonds 331 betaalt de minimumvergoeding terug indien je aan de voorwaarden voldoet. 
Wanneer de werkzoekende slechts deeltijdse prestaties levert, wordt de vergoeding geproratiseerd.

Meer weten over BIS? Klik hier

Hoe aanvragen?

Start een werkzoekende met een migratieachtergrond met een opleidingscontract in het kader van BIS? Mail ons het startformulier BIS.
Vraag binnen de maand na afloop van de BIS je terugbetaling aan met dit formulier.
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Sara Van Mechelen van het sociaal fonds VOHI en het sociaal fonds 331.
 

Ontdek hoe deze social-profitorganisaties al nieuw talent inzetten:

Amjad Al Kabbani
Amjad Al Kabbani
Joy Igwe
Joy Igwe
Carlos Rivas
Carlos Rivas
Amina Filali
Amina Filali
Ouardia Abroudi
Ouardia Abroudi